Bölüm Hakkında

MENU

Geleceğin iş hayatı profesyonellerini ve girişimcilerini yetiştirecek şekilde tasarlanan Okan İşletme programı doğal bir İşletme laboratuvarı olan İstanbul’da işletme eğitimini teori ile pratiği birleştirecek şekilde hayata geçirilmektedir. İş hayatı ile birlikte iş hayatının gerçeklerini güçlü bir teorik alt yapının üzerine inşa etme esasına dayalı olan modüler işletme eğitimi yapısı itibariyle İşletme mezununa pozitif avantaj sunmayı hedeflemektedir.

Küresel ve Türkiye’ye özgü ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak İşletme eğitimi özel bir önem kazanmıştır. Ekonomi-politik ve teknolojik değişimler beraberinde yeni iş model ve kariyer olanaklarını farklılaştırmaktadır. Gelecek yöneticilerin en önemli özelliği “değişime uyum sağlama ve değişimi yönetebilme” becerileri olacaktır.

Akademik programımız, öğrencimizin; temel yönetici ve lider yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen derslerden, entellektüel ve çok kültürlü yetkinliklerini geliştirmeye odaklı ders ve uygulamalardan, ilgi alanına ve hedeflediği sektöre uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait modüler derslerden oluşmaktadır. İşletme öğrencilerimiz eğitimlerinde bankacılık ve finans, muhasebe, pazarlama, uluslararası ticaret, uluslararası lojistik ve girişimcilik alanlarında odaklanabilmektedir. Programımızda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık zorunlu olup, üçüncü sınıftan itibaren Rusça, Almanca, Arapça ve Çince dillerinden birisi ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulmaktadır. Çağdaş eğitim teknolojilerini kullanabilmek amacıyla TradeMaster Finans Lab. ve İşletme Strateji Lab. öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.


İşletme Dış Dünyaya Açılan Kapı