MENU

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, uluslararası turist sayısı 2013 yılında yüzde 5 artış göstererek toplamda 1 milyar 87 milyona ulaşmıştır. 2014 yılı için dünyadaki turizm hareketlerinde %4 ile %4,5 arası bir büyüme öngörülmektedir. Talebin bu kadar hızlı artış gösterdiği “bacasız sanayi” olarak adlandırılan turizm sektöründe ihtiyacı karşılamaya yönelik ulaştırma, yeme içme ve konaklama gibi alanlarda yatırımlar da günden güne artış göstermektedir.

Dünyanın en çekici destinasyonları arasında yer alan Türkiye’de turizm sektörü, yüksek hareketlilik potansiyeli ile her geçen yıl uluslararası turizmden daha fazla pay almaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, çağdaş turizmin gerektirdiği hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için “insan faktörü” ön plana çıkmaktadır. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve kaliteli insan gücü, üniversitelerin turizmle ilgili bölümleri tarafından kazandırılacaktır. Günümüzde teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmenin etkisi turistin de beklentilerini farklılaştırmış, turizm çeşitlenerek farklı uzmanlık alanlarında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da artmıştır. Uluslararası turizm pazarındaki gelişmeleri yakından izleyen İstanbul Okan Üniversitesi, modern, turizmin sosyal, ekonomik, teknik konularına hakim, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen, yüksek düzeyde bilgi, becerilerle donatılmış, çeşitli branşlarda uzmanlaşan yönetici adayı gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) Bölümümüzün günümüz koşullarıyla uyumlu, sektör için gereken teorik ve pratik bilginin bir arada sunulduğu bir program olması en büyük avantajıdır. Zorunlu yabancı dil olan İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerimiz Almanca, Arapça, Çince veya Rusçayı seçebilecekler ve Avrupa Birliği - Erasmus Programı çerçevesinde, anlaşmalı üniversitelerle değişim programlarından ve üniversitemizde var olan yan dal ve çift anadal olanağından yararlanabileceklerdir.

Turizm ve ilgili alanlarda güncel, teorik ve pratiğe yönelik bilgilerin sektörle bağlantılı bir biçimde öğrencilere aktarımı, alanında uzman eğitmenler tarafından sağlanacaktır. Ders programı yurtiçi ve yurtdışı örnekleri karşılaştırılarak modern ve bu alandaki ihtiyacı giderecek şekilde tasarlanmış ve öğrencilerin uygulama yapmalarına olanak sağlayacak staj programları ile desteklenmiştir. Öğrencilere kişisel gelişimlerini destekleyecek sosyal sorumluluk bilinçlerini arttırmaya yönelik sektörün gelişimine katkı sağlayacak, analitik düşünmeye olanak sağlayacak dersler sunulmaktadır. Öğrencilerin kariyer gelişimleri, mezunlarla olan ilişkilerini sürdürmeleri sağlanacaktır. Öğrenciler, sektör yetkilileriyle üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek olan seminerler ve teknik geziler sayesinde turizm ve otel işletmeciliği alanının uygulanmasını da gözlemleme fırsatı bulacaklardır.

Türkiye’deki diğer üniversitelerden farklı olarak, öğrencilerimiz üniversite diplomasının yanı sıra sektörde kabul gören sertifikalarla iş hayatına ayrıcalıklı başlama olanağına sahip olmaları öngörülmektedir. Sektörle ilişkiler konusunda da diğer üniversitelerden farklılıklar bulunmaktadır. Akademik kadronun profesyonel sektör geçmişi ve bugün kurulan bağlantılar sayesinde, İstanbul ve diğer şehirlerde birçok zincir otel, yiyecek-içecek ve seyahat işletmesiyle işbirliği olanakları bulunmaktadır. Üye olunan ve olunması planlanan uluslararası sektör kuruluşları (Skal International, UNWTO gibi) ve akademik kadronun katıldığı uluslararası sektörel ve akademik organizasyonlar sayesinde, öğrencilerin aktif olarak ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle iç içe olmaları sağlanacaktır. Bölümümüzde alan dersleri, genel müdür veya departman müdürleri seviyesinde, öğrencilerin söz konusu işletmelerde uygulama eğitimi almaları da sağlanarak yürütülecektir.

Programımızın öne çıkan güçlü yönleri:

  • Eğitim dilinin İngilizce olması,
  • Teorik derslerin yanında uygulamalı derslerin sektörle ortak biçimde yapılması,
  • Öğrencilerin seçmeli olarak alabilecekleri yabancı dil dersleri ile program bitiminde üç yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlanması,
  • Ders programının sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik güncel konuların tartışıldığı dersleri içermesi
  • Üniversite bünyesinde bulunan turizm sektörü ile ilgili otomasyon programları sayesinde teknolojiyi takip edebilme ve uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sağlanması,
  • Turizm sektöründe alanında uzman öğretim elemanlarının ders verecek olması,
  • Yabancı dilde eğitim sayesinde İstanbul Okan Üniversitesinin işbirliği içerisinde olduğu yurtdışındaki üniversitelerde eğitime devam etme fırsatı, şeklinde sıralanabilir.