Erasmus Koordinatörleri

MENU
Habibe Özdal
Dr. Öğr. Üyesi Habibe ÖzdalFakülte Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü
Mehmet Gökhan Göktan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan GöktanEkonomi ve Finans Bölümü Erasmus Koordinatörü