Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Küreselleşmeyle birlikte işletmelerin yaşamış olduğu temel sorun rekabettir. Bu sorun karşısında işletmelerin başarılı olabilmesi için güçlü yönetim yapılarına sahip olması ve kaynaklarını etkin kullanmaları son derece önemlidir. İşletmelerin bu yönde alacakları kararlara temel oluşturacak muhasebe bilgilerinin; güvenilir olması ve işletme yönetimlerine zamanında raporlanması gerekmektedir.

Bölümümüzde, işletmelerin muhasebe ve denetim departmanları için ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü ve yönetici kadrolarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bölüm müfredatları ve ders içerikleri değişiklik ve gelişmelere dayalı olarak sürekli güncellenmektedir. Öğretim elemanlarımız ağırlıklı olarak sektör yanı da olan hocalarımızdan oluşmakta olup, öğretim faaliyetleri de uygulamalar odaklı olarak yapılmaktadır. Bölümümüzde, İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimizin tercihine göre Rusça, Almanca, Çince vs. ikinci bir yabancı dil öğretilmektedir. Öğrencilerimize, yaygın kullanılan muhasebe programlarının (Luca, Logo ve ETA) yanı sıra ileri düzeyde ofis programlarının öğretilmesi temel hedeflerimizdendir.

Fakültemizde zorunlu stajın yanı sıra isteyen öğrencilerimize anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda son yarıyılda iş yeri destekli eğitim programı (CO-OP) uygulanmakta ve öğrencilerimizin önemli bir kısmı mezuniyet sonrası bu işletmelerde istihdam edilmektedir.

Muhasebe ve Denetim Bölümü olarak temel amacımız; ulusal ve uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarına ve Uygulamalarına vakıf, Vergi mevzuatını özümsemiş ve bu alanlardaki gelişmeleri takip edebilecek, gelişen teknolojilere uyum sağlayan, ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluklarının bilicinde ve liderlik özelliklerini taşıyan çağdaş bireyler yetiştirmektir.