Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin ihtiyacı olan alanlar göz önüne alınarak, Temel Eğitim Bölümü altında yer alan Okul Öncesi Eğitimi lisans programını ve de Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programı fakültemizde bulunmaktadır.

Okul öncesi dönem ya da erken çocukluk dönemi olarak da adlandırdığımız 0-6 yaş dönemi bireylerin ileriki yaşantısının bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve kişilik gelişimi gibi tüm gelişim alanlarının temelini oluşturmaktadır. Çocukların gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen eğitim ortamları ve programları çok büyük bir hassasiyet arz etmektedir. Çocuklara erken yıllarda, nitelikli eğitimcilerle sunulan öğrenme ortamları bir ülkenin geleceği için yatırım olabilmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi bünyesinde Temel Eğitim Bölümü bu anlayışı benimseyerek, okul öncesi eğitim alanında yetişecek olan öğretmen adaylarının eğitimi için, alanında kendisini çalışmalarıyla göstermiş olan öğretim üyelerini Fakültemizin Temel Eğitim Bölümünün çatısı altında bir araya getirmiştir.

Üniversitemizin bünyesinde yer alan Okan Koleji, fakültemiz ve Temel Eğitim bölümü tarafından 21. yy eğitim yaklaşımları ile desteklenmektedir. Yapılan işbirliği ile Okan Koleji öğrencileri verimli öğrenme ortamlarında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Böylece kolejde staj yapma imkanı bulan bölümümüz öğretmen adayları da eğitimde iyi örnekleri görerek, bireysel danışmanlık alarak, yaparak ve yaşayarak deneyim kazanırlar.

Bölümümüzün en temel amacı; mesleğini seven, eğitimci olmanın gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrenciler için doğru model oluşturan, alanındaki yenilikleri izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümümüz, fakültemizin diğer bölümleri ve üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin multidisipliner çalışma örnekleriyle formasyon kazanmasını sağlar.

Öğretmenlik mesleğinin inceliklerini birlikte keşfetmek dileği ile tüm öğretmen adaylarına başarılar diliyoruz.