Özel Eğitim

MENU

Bölümümüzün temel işlevi, özel eğitim alanına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra bu alandaki bilgi birikimine ulusal ve uluslararası düzeylerde katkılar sağlayacak araştırma ve projeler gerçekleştirmek ve özel eğitim alanında toplumun tüm katmanlarına yönelik hizmetler sunmaktır.

2015 yılında kurulan Bölümümüz, özel eğitim alanına öğretmen yetiştirme işlevini Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı ile yerine getirmektedir. Bölümümüzün başlangıçtaki çekirdek akademik kadrosu zaman içerisinde zenginleşmiş, buna paralel olarak araştırma, proje ve toplumsal hizmet çalışmaları giderek hız ve yoğunluk kazanmıştır.

Ülkemiz ve KKTC’deki özel eğitim öğretmenliği lisans programlarında YÖK tarafından geliştirilmiş standart bir program uygulanmaktadır. Programda zorunlu ortak dersler ve uzmanlık alanlarına göre değişebilen seçmeli dersler yer almaktadır. Uzmanlık alanları Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olarak sıralanmaktadır. Bölümümüz Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında, Ülkemizin ihtiyaçları ve istihdam olanakları dikkate alınarak “Zihin Yetersizliği” ve “Otizm Spektrum Bozukluğu” uzmanlık alanları esas alınmıştır. Programda diğer uzmanlık alanlarına ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler de yer almaktadır.