Temel Eğitim

MENU

Temel Eğitim Bölümü altında yer alan Okul Öncesi Eğitimi programının amacı, öğretmen adaylarına okul öncesi dönem çocuklarının psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimi, öz-bakım becerilerinin kazandırılmasında ve ilkokula hazırlık alanlarında desteklenmesini sağlayacak beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

Okul öncesi eğitimin hedeflerinin uygulanması, geniş profesyonel bilgi birikimi, öngörü ve hassasiyet gerektirmektedir. Bu ilkeler benimsenerek kurulan ve 2012-2013 öğretim yılında öğrenci almaya başlayan İstanbul Okan Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü ilk mezunlarını 2017-2018 öğretim yılı sonunda vermiştir.

Temel Eğitim Bölümü'nün en temel amacı; mesleğini seven, eğitimci olmanın gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrenciler için doğru model oluşturan, alanındaki yenilikleri izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Temel Eğitim Bölümü, Fakültemizin diğer bölümleri ve üniversitemizin diğer fakülte ve bölümleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin multidisipliner çalışma örnekleriyle formasyon kazanmasını sağlamaktadır.