Bölüm Hakkında

MENU

2016 yılında kurulan Bölümümüzün temel işlevi, özel gereksinimi olan çocukların ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere bu çocuklar, aileleri, öğretmenler, yöneticiler ve toplum önderleri ile çalışacak özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir. Bu işleviyle ilişkili olarak Bölümümüz bünyesinde Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı yer almaktadır. Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Bölümümüzde aynı zamanda özel eğitimin çeşitli alanlarıyla ilgili araştırmalar ve projeler yürütülmektedir.

Misyonumuz, evrensel değerlerin ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak Özel Eğitim alanına üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek, bunun yanı sıra eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında sağlayacağı bilgi ve teknoloji üretimiyle ulusal ve evrensel gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz, Özel Eğitim alanındaki bilimsel birikimi eğitim ve akademik çalışmalarla bütünleştirmek, bu bağlamda özel eğitime gereksinimi olan birey ve yakın çevresinin haklarını savunmak, bu bireylere yönelik etkili sosyal politikaların, uygulamaların ve özellikle eğitimsel düzenlemelerin daha da geliştirilmesi konusunda toplumun tüm katmanlarını kapsayacak biçimde etkili hizmetler sunmaktır.