Yabancı Diller Eğitimi

MENU
Yabancı Diller Eğitimi

Üniversitemiz Yabancı Diller Eğitimi bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün amacı aday dil öğretmenlerimize yabancı dil eğitimi alanında güncel gelişmeler ve bilimsel bilgiler ışığında gerekli eğitimi sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, teorik ve uygulamalı dersler üzerinden ‘Yabancı Dil Öğretmenleri’ yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde sunulan dersler, projeler, seminerler, eğitimler, ve aktiviteler yardımıyla kendi mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma imkanı bulmaktadırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda gerçekleştirilen stajları sayesinde öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanabilmektedirler.