Kurucu Dekan Mesajı

MENU

Sevgili Öğrencilerimiz,

Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, eğitim konusunun önemini gündemde tutmaktadır. Günümüzde dünyada yaşanan toplumsal-siyasi-kültürel-teknolojik değişimler ve gelişmeler, bunları algılayabilecek, bunlardan hem bireysel hem de ulusal gelişmemize katkı sağlayacak vizyon ve beceri sahibi nesillerin yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Genç nesillerin yetiştirilmesi, şüphesiz bu nesilleri eğitecek vizyon sahibi, donanımlı öğretmenlerin yetişmiş olması ile mümkündür. Bu bağlamda Eğitim Fakültemiz ülkemizde, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen öğretmenlerin ve bilim insanlarının yetiştirilmesini hedeflemiştir.

Bu hedeflerimize değerli akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının yanı sıra siz sevgili öğrencilerimizin de gayretli ve istekli katılımlarıyla ulaşacağımıza inanmaktayız.