Program Hakkında

MENU

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji biliminin uygulamalı alt dallarından biri olarak bireylerin kendini tanıma, kendisine ve çevresine dair farkındalıklarını arttırma, zorlandıkları durumlara dair başa çıkma stratejileri geliştirme ve potansiyellerini keşfedip geliştirmeleri ile birlikte kendini gerçekleştirmelerine destek sunan bilim temelli profesyonel psikolojik yardım sürecidir. Ülkemizde eğitim fakültelerinde lisans programında öğrencisi olabileceğiniz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, eğitim ve psikoloji alanındaki teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık insan insana teması yani ilişki kurmayı gerektiren bir psikolojik yardım hizmetidir. Sağlıklı ilişki kurmanın bireylerin iyilik haline katkıda bulunacağına inanılır. Eğer insanlarla bir arada olarak onlara yolculuklarında eşlik etmek ve

  • kültür, etnik köken, inanç, yaş, sosyoekonomik düzey, bireye özgü diğer özellikler gibi farklılıkları göz önünde bulundurup empati, saygı ve koşulsuz kabul ile yaklaşmak,
  • kariyer danışmanlığı, okul danışmanlığı, aile danışmanlığı, bireyle ve grupla psikolojik danışma alanlarında eğitim almak,
  • eğitim sürecinde teorik derslerin yanı sıra bol bol uygulama yapmak,
  • bireylerin yaşam boyu gelişimlerinin farkında olarak öğrenme ve gelişim süreçlerine katkıda bulunmak

sizin hedefleriniz arasında ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık okumayı tercih edebilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunu Olmak Bana Ne Kazandırabilir?
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmak öncelikle sizin kendinize, ihtiyaçlarınıza ve yaşantılarınıza dair farkındalığınızı arttırır bunun yanında kişilerarası ilişkilerinize katkıda bulunur. Mesleki olarak pek çok profesyonel psikolojik destek becerisini edinip mezun olursunuz.

Oldukça geniş kapsamlı bir alan olduğu için mezun olduğunuzda pek çok seçenekle karşı karşıya kalmanız olasıdır. Programdan mezun olanların çalışma alanları arasında ülkemizde en çok tercih edilenlerden biri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullarda çalışma imkânıdır. Eğer çocuklar, ergenler ve aileleri ile çalışmayı düşünürseniz okul psikolojik danışmanlığını düşünebilirsiniz. Yine MEB’e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışmak da seçenekleriniz arasında olabilir. Ayrıca Adalet Bakanlığına ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimlerde de çalışma imkânınız bulunmaktadır. Özel gereksinimli bireylerle çalışmak istekleriniz arasında ise Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları için bir başka çalışma alanıdır. Ek olarak çalışma alanları arasında askeri birimler, amaç ve kapsama uygun olacak biçimde vakıf ve dernekler, öğrenci yurtları da çalışabileceğiniz alanlar arasında sayılabilir. Son olarak özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde de çalışabilir ve bireylerin ruh sağlığı hizmetinden faydalanmalarını sağlayabilirsiniz.

Akademik kariyer açısından ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi tamamlamanız halinde devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak çalışabilirsiniz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başkasına destek olmanın ve onun gelişimine katkıda bulunmanın etkili yollarından biridir, bunun bir parçası olmak istekleriniz arasında ise sizin için ideal seçeneklerden biri olabilir.