Mezuniyet Koşulları

MENU

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olan öğrenciler Programı tamamlamış sayılır.