Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'ne hoş geldiniz. Eğitim Bilimleri bölümünün amacı, mesleğinde yetkin öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmek, öğretmenlik mesleğini yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmek ve lisansüstü seviyede yapılan tez ve projelerle eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmeye yönelik çeşitli faaliyetleri yürütmektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü altında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri bölümümüz 2012 yılında kurulmuş olup, aynı yıl Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) programına öğrenci alımına başlamıştır. Program öğrenim dili Türkçedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı mezunlarına geniş iş olanakları sunan nadir programlardan biridir. RPD mezunlarımız, MEB’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda ve özel okullar ile TSK ve Polis Teşkilatına bağlı okullarda Rehber Öğretmen kadrosunda, Adliye’ lerde Çocuk ve Aile Mahkemelerinde 'Pedagog' ünvanıyla, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Özel Psikolojik Danışma Merkezlerinde 'Psikolojik Danışman' ünvanıyla çalışabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamaları durumunda mezunlarımız, devlete bağlı ya da özel çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma olanaklarına da sahip olabilirler. Bir lisans programı olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, öğrencileri dinamik, psikolojik danışma alanında iyi işlev görebilen, yüksek nitelikli psikolojik danışmanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzde, ayrıca lisans programı düzeyinde Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları yürütülmektedir. Başarılı öğrencilerimizi ödüllendirme sistemimiz olan bu programlar, birçok başarılı öğrencilerimiz tarafından talep görmektedir. Özellikle Çift Anadal programına kayıtlı olunması durumunda, öğrencilerimiz bir değil iki diplomayla yani iki meslek sahibi olarak üniversitemizden mezun olabilme fırsatına sahip olmaktadırlar.

Eğitim Bilimleri Bölümü, çeşitli eğitim projeleri ve programları ile ulusal ve uluslararası ortaklar, üniversiteler ve K-12 okulları ile akademik işbirliklerinde aktif rol almaktadır.Bölümümüz ile Avrupa Ülkelerindeki bazı üniversiteler arasında öğrenci değişimi amacıyla Erasmus Öğrenci Değişim Protokolü imzalanmış olup, öğrencilerimiz talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları durumunda yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede belli bir süreliğine öğrenim görme olanaklarına sahiptirler.

Eğitim Bilimleri bölümümü altında bulunan Eğitim Yönetimi ve Denetimi dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programı yürütülmektedir. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı, bir lisansüstü program olarak geleceğin farklı eğitim kurumlarının yönetim ve denetiminde mesleki bilgi ve beceriye sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzün temel hedefi, mezun olduğunda gerek ulusal gerekse kişisel ve mesleki değerlerle donanık mesleğini seven ve üretken öğretmenler ve akademisyenler yetiştirebilmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için ilkemiz, sürdürdüğümüz eğitim programlarıyla sorgulayıcı, araştırmacı, çözüm odaklı, analitik düşünme becerisine, evrensel ölçütlere uygun bir bilim anlayışına ve etik değerlere sahip eğitim gönüllüleri yetiştirmektir.