Mezuniyet Koşulları

MENU

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ve VF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 165 kredi (15 kredilik 5 staj dersi dâhil) ve asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.