Program Hakkında

MENU

Okul öncesi eğitim bölümünün amacı öğretmen adaylarına okul öncesi dönem çocuklarının psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimi, öz-bakım becerilerinin kazandırılmasında ve ilkokula hazırlık alanlarında desteklenmesini sağlayacak beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır.

Okul öncesi eğitimin hedeflerinin uygulanması, geniş profesyonel bilgi birikimi, öngörü ve hassasiyet gerektirmektedir. Her bir çocuğun, grubun zengin sosyal dokusuna ve anaokulunun uğraş ve faaliyetlerine katkı sağladığı inancına sıkı sıkıya bağlıdır. Okul öncesi eğitimde hedef belirlemek ve bu hedefleri elde etme yöntemlerini planlamak, çocuk gelişiminin tüm alanlarını kapsayan ve her çocuğun temel özellikleri ile çevresi arasındaki karşılıklı ve çok yönlü ilişkilere dikkat çeken gelişimsel-sistematik bir yaklaşımı temel alır.

Okul Öncesi Eğitimi Programı, öğrencilerini çocukların düzgün fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini ve olumlu alışkanlıklar edinmelerini sağlama; çocukları ilköğretime hazırlama; yoksun aile ve çevrelerden gelen çocukların eğitim ve gelişimlerinde ortak bir çevre oluşturma; çocukların Türkçeyi düzgün ve akıcı konuşmalarını sağlama konularında uzmanlaştırmayı hedefler.

Okul Öncesi Öğretmeni Olmak Bana Ne Kazandırır?
Tüm yükümlülükleri karşılayarak programdan mezun olan öğrenciler, gerekli koşulları sağladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokullarında, ilköğretime bağlı anasınıflarında veya özel kreş ve anaokullarında öğretmen olarak görev yapabilmekte, akademik kariyer yapmak isteyenler Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü eğitimlerine devam edebilmektedirler.