Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı

MENU

Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı - Araştırma Görevlisi ve Öğretim Asistanlarına Yönelik

Yükseköğretim kurumlarında kaliteyi ve üretkenliği sağlarken, göz önünde bulundurması gereken önemli hususlardan biri, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Asistanlarının, fakültelerin ilkeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi ve geliştirilmesidir. İstanbul Okan Üniversitesi, Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Araştırma Görevlilerinin ve Öğretim Asistanlarının kariyer gelişimlerine destek olmayı ve fakültelerindeki verimliliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Programkapsamında, farklı disiplinlerden Araştırma Görevlisi ve Öğretim Asistanları ile bir öğrenme komitesi oluşturmak hedeflenmiştir. Programın temel kazanımları:

  • Sorumluluklarının bilincinde olan ve iş akışlarında etkili işleyişi sağlayan,
  • İletişim becerileri gelişmiş, grup içinde verimli çalışan,
  • Teknik becerileri gelişmiş, öğretim yönetim sistemlerini verimli kullanan,
  • Öğretimi planlama, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme alanlarında yetkinlikleri gelişmiş,
  • Eğitimde ve araştırmada etik ilkeleri içselleştirmiş,
  • Kendi alanında ve disiplinlinler arası çalışmalarda işbirliği yapabilen fakülte elemanları yetiştirmektir.

Bu programın, yükseköğretim kurumlarında nitelikli, kendinden emin ve alanında gelişime açık akademik personeller yetiştirilmesine katkısı olacaktır. Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı süreci içinde, yürütülen atölye çalışmalarında, aktif ve pozitif bir öğrenme ortamı ile araştırma görevlilerinin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 2022-2023 akademik yılında ilk kez uzun soluklu, tüm yılı kapsayacak şekilde hataya geçirilen bu program, devam eden yıllarda seçilmiş konulardaki eğitimler ile aynı grupla sürdürülecek, farklı yeni gruplar ile yinelenecektir. Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı, öğretim tasarımı, geliştirme ve değerlendirme alanında uzman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytaç Göğüş tarafından geliştirilmiş, Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mithat Kıyak’ın öncülüğünde ve tüm fakültelerin desteği ile yürütülmektedir.

Kimler Katılabilir ve Program Nasıl Yürütülmektedir?

Fakülte Üyesi Yetiştirme ve Geliştirme Programı, İstanbul Okan Üniversitesi’nde çalışmakta olan araştırma görevlileri ve eğitim asistanları için planlanmıştır. Gönüllü, kendini geliştirmek konusunda azimli, farkındalığı yüksek olan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Asistanları ile kurumun ilke ve ihtiyaçlarını en doğru biçimde desteklemeleri, öğretim ve araştırma yetkinlikleri, temel becerileri kazanmanın yanı sıra, ilham ve güven vererek profesyonel öğrenme topluluğunun etkin üyeleri olmaları beklenmektedir. Program, araştırma görevlileri ve eğitim asistanlarının bir yıllık daimi katılımıyla, ayda iki kez, toplamda 16 oturum olarak planlanmıştır. Programın tüm oturumları, kullanılan materyaller ve kaynaklar O’Learn öğrenme platformunda paylaşılmakta olup katılımcıların erişimine açıktır. Programın beklenen çoğunluğuna aktif katılım gösteren akademik personeller program sonunda “Fakülte Üyesi Yetkinlikleri Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.