Lojistik Yönetimi Ders İçerikleri

MENU

E-LOJ511 Lojistik Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi
 • Lojistiğin Evrimi
 • Lojistikte Amaçlar
 • Stratejik Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Lojistikte Kalite
 • Lojistik Maliyetler
 • Lojistik ve Taşımacılık
 • Taşımacılık Yönetimi
 • Karayolu Taşımacılığı
 • Denizyolu Taşımacılığı
 • Demiryolu Taşımacılığı
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Boru Hattı Taşımacılığı
 • Intermodal Taşımacılık
 • Taşıma Türü Seçimi
 • Malzeme Elleçleme ve Paketleme
 • Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları
 • 3PL Organizasyonu
 • Lojistik Sektörü
 • Kentsel Lojistik
 • Yeşil Lojistik
 • Tersine Lojistik
 • Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı

E-LOJ513 Üretim ve Stok Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • Üretim Sistemleri
 • Üretim Yönetimi
 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Talep Yönetimi
 • Toplu Üretim Planlama
 • Ana Üretim Çizelgeleme
 • Stok Yönetimi
 • Stok Kontrol Sistemleri
 • Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemleri
 • Kapasite İhtiyaç Planlama Sistemleri

E-LOJ531 Lojistik ve TZY Stratejileri

Ders İzlenceleri

 • Strateji
 • Stratejik Yönetim
 • Planlama ve Amaçlar Sistemi
 • Çevre Analizleri
 • İşletme Değerleme
 • Rekabetçilik ve Rekabet Analizleri
 • Stratejik Lojistik
 • Operasyon Stratejileri
 • Dağıtım Kanalı Stratejileri
 • Stratejik Uyum

E-LOJ517 Tedarik Zinciri Yönetiminde Planlama ve Modelleme

Ders İzlenceleri

 • Planlama
 • Modelleme
 • Eniyileme (optimizasyon) Yöntemleri
 • Stok ve Depo Optimizasyonu
 • Rotalama Problemi
 • Araç Yükleme Problemi
 • Ulaştırma Problemi
 • En Kısa Yol Problemi
 • Atama Problemi
 • Similasyon Kavramı
 • Lojistik Süreçlerin Simülasyonu
 • Lojistik Ağ Tasarımı

E-LOJ515 Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • Satınalma ve Tedarik Kavramları
 • Satınalma Yönetimi
 • Stratejik Satınalma
 • Global Kaynak Kullanımı ve Üretim Paylaşımı
 • Sözleşme Yönetimi
 • Tedarik İlişkileri Yönetimi

E-LOJ521 Tedarik Zinciri Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • İşletme Zinciri İşlemleri
 • Tedarik Zinciri İşlemleri
 • Lojistik Faaliyetleri
 • Lojistik Faaliyetlerinin Tedarik Zinciri Stratejisi
 • Katma Değer Sağlayıcı Hizmetler
 • Sipariş Yönetimi / Paketleme

E-LOJ523 Lojistik Bilişim Sistemleri

Ders İzlenceleri

 • Elektronik Ticaret ve Elektronik İş Kavramları
 • Elektronik Veri Değişimi
 • Global Konumlandırma Sistemleri
 • Otomatik Tanımlama Sistemleri
 • Çubuk Kod
 • RFID
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • İleri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımları
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları

E-LOJ525 Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • Depolama Kavramı
 • Depolama Süreçleri
 • Dağıtım Kavramı
 • Dağıtım Merkezi Süreçleri
 • Malzeme Elleçleme ve Paketleme
 • Malzeme Taşıma Teknolojileri
 • Raf Sistemleri
 • Bilgi Teknolojileri ve Depo Yönetim Yazılımları
 • Depo Yeri Seçimi
 • Depo Tasarımı
 • Depo Performans Yönetimi

E-LOJ533 Taşımacılık Yönetimi

Ders İzlenceleri

 • Karayolu, Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımacılığı
 • Kombine Taşımacılık
 • Avrupa Birliği Ulaştırma Politikaları
 • Ulaştırma Modelleri
 • Ulaştırma Problemi Matematiksel Modeli ve Algoritması
 • Ulaştırma Problemi Optimizasyonu

E-MBA504 İşletme Ekonomisi

Etkili ve verimli yönetilen işletmeler rekabetçi ortamda daha başarılıdırlar. İşletmelerin verimli yönetilmesi işletme ekonomisi temellerine dayanır. Çalışma konuları farklı olsa da işletmelerin ortak yanları ve ortak sorunları bulunur. İşletme ekonomisi bu ortak yanları ve sorunları ortaya çıkaracak ilke, kural ve yöntemleri araştırarak nasıl hareket etmesi gerektiğini saptamaya çalışır. Bu kapsamda kuruluşundan yaşantısı sona erinceye kadar işletmede oluşacak alım, ticaret, finansman gibi ekonomik olayların tüm yönleri ile incelenmesi işletme ekonomisinin ana ilgi alanını oluşturur. İşletme ekonomisi; genel ekonomi, davranış bilimleri, istatistik ve matematik ile yakından ilişkilidir.

Ders İzlenceleri

 • İşletme Ekonomisine Giriş ve Kavramlar
 • İşletme Ekonomisi ve Kapsamı - İşletme Ekonomisinin Diğer Bilim Alanları ile İlişkisi
 • İşletme Çeşitleri ve İşletmenin Büyümesi - Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler
 • İşletme Büyüklüğünün Belirlenmesi - İşletmenin Kuruluşu
 • Yönetim - İşletmenin Kaynaklarını Yönetmek
 • Yönetim - İşletme İşlevlerini Yönetmek
 • Üretim, Üretim Yönetimi ve Üretim Sistemleri
 • Üretim Sürecinin Tasarımı, kurulumu ve İşletimi
 • Malzeme ve İşçilik Yönetimi
 • Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 • Ar-Ge ve Kalite Yönetimi
 • Muhasebe
 • Finansman
 • İnsan Kaynakları Yönetimi