Fakülte Destek Programı

MENU

Eğiticinin Eğitimi Fakülte Destek Programı

Yükseköğretimdeki kalite göstergelerinin en önemli bileşeni akademik personelin öğretim yetkinliğinin artırılması, hem fakülte üyelerinin hem de üniversite öğrencilerinin öğrenme sürecindeki ihtiyaçlarının anlaşılmasıdır. Bu ihtiyaçları analiz ederek, tüm üniversitelere örnek bir model olabilecek, Eğiticinin Eğitimi Fakülte Destek Programı, İstanbul Okan Üniversitesi’nde görev alan fakülte üyelerimize öğretim yetkinliği geliştirmek ve öğretim liderliği becerileri kazandırmak konusunda destek olmak amacıyla bir akademik yılı kapsayan bir program olarak hayata geçirilmiştir. Bu Fakülte Destek Programı, Öğretim Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme alanında uzman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytaç Göğüş tarafından geliştirilmiş, Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mithat Kıyak’ın öncülüğünde ve tüm fakültelerin desteği ile yürütülmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Fakülte Destek Programıkapsamında, akademisyenlerin eğitim ve öğretim süreçlerini daha kaliteli yürütmesi için farklı disiplinlerden öğretim elemanlarıyla bir öğrenme komitesi oluşturmak hedeflenmiştir. Programın temel kazanımları:

  • Akademisyenlerin eğitim ve öğretim süreçlerini daha kaliteli yürütmesi için ortak ilkelerin paylaşılması,
  • Öğrenme-öğretme temalarında bilgi ve tecrübelerin aktarılması,
  • Disiplinler arası farklı yaklaşımların paylaşılması,
  • Güncel eğitim araştırmaları ile alandaki uygulamalı çalışmaların incelenmesi,
  • Grup içinde disiplinler arası eğitim araştırma fikirlerinin oluşması,
  • Öğrenme-öğretim konularındaki sorunların ve beklentilerin görüşülmesi, ve
  • Ortaya çıkan sorunlara yönelik en uygun çözümlerin değerlendirilmesidir.

Kimler Katılabilir ve Program Nasıl Yürütülmektedir?

Bir akademik yılı kapsayacak şekilde, gönüllü öğretim elemanları ile oluşturulmuş sabit bir grupla, ayda iki kez, toplamda 16 oturum olarak program yürütülmektedir. Ayrıca programın tüm oturumları, kullanılan materyaller ve kaynaklar O’Learn öğrenme platformunda paylaşılmakta olup katılımcıların erişimine açıktır. 2020-2021 akademik yılında,program tasarım aşamasında, fakülte üyelerimizin öğretim yetkinliği konusunda hazırlanan destek programına yönelik ihtiyaç analizi yapmak için gönüllü öğretim elemanlarının katıldığı bir anket çalışması yürütülmüş, ayrıca grup görüşmeleri, kalite komisyonu üyeleri ve dekanlar ile yapılan toplantılarla ihtiyaç analizi yapılarak mevcut koşullar ile istenen koşullar arasındaki ihtiyaçların belirlenmesi ve ele alınması sağlanmıştır. Programın tasarlanması, yapılan ihtiyaç analizine göre hazırlanan program içeriğinin revize edilmesi, programın uygulanması ve uygulama sonrası değerlendirme süreçlerini Prof. Dr. Aytaç Göğüş yürütmüştür. 2021-2022 akademik yılında bir yıllık program olarak yürütülmüş olup, diğer akademik yılarda farklı grup üyeleri ile tekrar hayata geçirilmektedir. Programın beklenen çoğunluğuna aktif katılım gösteren akademisyenler program sonunda katılım sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Gelecek yıllarda farklı grup öğretim elemanları ile devam edileceği planlanan bu programa, her fakülteden en az bir gönüllü temsilcinin "öğretim lideri" olarak seçilip, bu programın bir yıl daimî katılımcısı olması ve kendi fakültelerinde ya da bölümlerinde öğretim ortamlarının iyileştirmesi konusunda liderlik yapması beklenmektedir.

Galeri