Lojistik Yönetimi Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Mezuniyet
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere Anabilimdalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere Anabilim / Anasanat dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak danışmanının önerisi ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı onayı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler için, Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde, Lojistik Şirketlerde (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar), Taşıma İşleri Organizatörlerinde (Freight Forwarders), Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketlerinde, Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde, Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşlarında, Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümlerinde, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Lojistik Dairesi ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde, iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde Lojistik Uygulama Birimlerinde istihdam olanakları bulunmaktadır.