Lojistik Yönetimi Programı Hakkında

MENU

Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Entegrasyonun sınırları lojistiğin sınırlarını oluşturur. Daha çok entegrasyon daha yüksek düzeyde uzmanlık ve bilgi teknolojisi gerektirir. Özellikle, küreselleşen dünyamızda belirli fiyat dilimlerindeki ürünler arasındaki kalite farkı en aza inmiştir. Artık önemli olan hizmette fark yaratmaktır. Yani doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak önemlidir. Bu performans düzeyi ancak etkin ve verimli lojistik ile sağlanabilir. Dünyada üretim veya satış şirketlerinin çoğu lojistik faaliyetlerini hızla, dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı altında, işi lojistik olan firmalara vermektedir. Lojistik, şirketlerin hatta tedarik zincirlerinin rekabet avantajı sağlamak için günümüzde ve gelecekteki en büyük önem arz eden hizmet alanlarından biridir. Böyle bir alanda ülkemizin yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinimi vardır. Lojistik, matematik, yöneylem araştırması, işletme, ekonomi, uluslararası ticaret, bilişim, hukuk v.b. birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların bir sistem dahilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Bu gerçekler, Türkiye’de Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Lojistik kavram ve sektörünün ülkemizde yeni olması konuyu bilen uzmanlara geniş iş olanakları sunmaktadır. Ülkemizde gerek lisans gerekse yüksek lisans kategorisinde lojistik eğitim ve öğretimi yeterli düzeyde değildir. Genelde meslek yüksek okulu ve yüksek okul düzeyinde vardır. Programda yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış ve sektöre en hızlı uyum sağlayacak mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amaç sektörün gereksinme duyduğu uzmanları sektörün hizmetine sunmaktır. Programı yürütecek olan Uluslararası Lojistik Bölümü, lojistik yönetimindeki çağdaş bilimsel gelişmeler ile ülke gereksinimlerini temel alan ders planıyla ve bu programda ders verecek İktisadi ve Ticari Bilimler ile Mühendislik Fakültelerinin uzman öğretim elemanlarıyla lojistik yönetimi alanında yetkin mezunlar vermeği hedeflemektedir. Ders planı, mezunlarına, İşletme, Lojistik ve Yönetim bilgi ve becerilerini dengeli bir şekilde kazandıracak şekilde tasarımlanmıştır.

Uzaktan eğitim programımızın amacı, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak yüksek lisans öğrencilerimize görsel ve işitsel eğitim araçları kullanılarak daha hızlı ve etkin öğrenme olanağı sunmak, öğrenci memnuniyetini sürekli kılarak, lojistik yönetimi alanında başarılı mezunlar yetiştirmektir.

Uzaktan Eğitim Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.