Bankacılık Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Mezuniyet
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere Anabilimdalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere Anabilim / Anasanat dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak danışmanının önerisi ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı onayı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar Bankacılık Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Program mezunları; özelde bankacılık olmak üzere, finansal kuruluşlarda ve yatırım şirketlerinde, nitelikli meslek elemanı olarak geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Programı tamamlayan bir öğrenci, bankalarda bireysel ve kurumsal müşteri ilişkileri, finansal ürünler, kredi işlemleri, risk yönetimi görevlerini yeterlikle uygulayabilecek niteliklere sahip olabilecektir.