İşletme Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Mezuniyet
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere Anabilimdalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere Anabilim / Anasanat dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak danışmanının önerisi ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı onayı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler, gerek reel sektör gerekse bankalar başta olmak üzere tüm finans sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kurumlarda, muhasebe ve denetim, bankacılık ve finans, yönetim, pazarlama ve satış gibi faaliyet alanlarında yönetici ve yönetici yardımcısı ünvanlarıyla istihdam edilebileceklerdir.