Zorunlu Belgeler

MENU

Erasmus süreci hareketlilik öncesi, hareketlilik esnası ve hareketlilik sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Bu üç aşamada da öğrenci Erasmus sürecine ilişkin gereken belgeleri hazırlayıp Erasmus Ofis’e iletmekle yükümlüdür. Sıralanan belgeleri üzerlerine tıklayarak indirebilirsiniz.

a) Hareketlilik Öncesi Süreçte Erasmus Ofisi’ne İletilmesi Gereken Belgeler

Erasmus hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerin hazırlamaları gereken ilk belge üniversite tercih dilekçesidir. Dilekçede öğrencinin Erasmus’a gideceği dönem ve gitmeyi tercih ettiği üniversiteler sırasıyla belirtilmelidir, belge öğrenci ve öğrencinin Erasmus bölüm koordinatörü tarafından imzalanmış şekilde Erasmus Ofisi’ne iletilmelidir. Bu belge ofisimize iletildikten sonra öğrenci, yaptığı tercih sıralaması dikkate alınarak, karşı üniversiteye aday olarak sunulur. Bu aşamadan itibaren öğrencinin Erasmus süreci resmi olarak başlar. Öğrencinin Erasmus hareketliliği için seçildiği andan karşı kuruma gidene kadarki süreçte hazırlayıp ofise iletmekle yükümlü olduğu belgelerin tümü aşağıdaki gibidir.

b) Hareketlilik Esnasında Öğrencinin Hazırlaması Gereken Belgeler

  • Öğrenci karşı kuruma gittikten sonra almayı planladığı derslerle ilgili değişiklik yapmak durumunda kalırsa değişiklik yapacağı dersleri buradaki bölüm koordinatörünün onayını alarak seçip öğrenim anlaşmasının during mobility kısmını hazırlamalıdır. Öğrenci hazırladığı belgeyi kendi imzalayıp buradaki bölüm koordinatörü hocasına da imzalattıktan sonra gittiği üniversitenin Erasmus koordinatörlüğündeki sorumlu kişiye imzalatıp bize iletmelidir.
  • Güz dönemi için hareketliliğe katılan öğrencilerin hareketliliklerini uzatmak istemeleri durumunda 1 ay içinde (karşı üniversiteye vardıkları günden itibaren) mutlaka Erasmus Ofisi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Dönem uzatma talepleri ofisimiz tarafından onaylandıktan sonra öğrenciler bölüm koordinatörleri ile irtibata geçerek bahar dönemi için yeni bir intibak tablosu ve öğrenim anlaşması hazırlanmasını sağlar. Öğrenci bu belgelerin tam imzalı birer örneği ile birlikte karşı kurumdan bahar dönemi için alacağı kabul mektubunu bize iletmek zorundadır.
  • Varış Sertifikası (Certificate of Arrival)

c) Hareketlilik Sonrasında Erasmus Ofisi’ne İletilmesi Gereken Belgeler

Not İntibakı: Karşı kurumdan alınan transkript belgesi bölüm koordinatörüne iletilir. Bölüm koordinatörü tarafından transkriptteki notlar gözetilerek öğrencinin not intibakı hazırlanır, hazırlanan intibak Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra öğrencinin buradaki transkriptine işlenmek üzere üst yazıyla fakülteden öğrenci işleri birimine aktarılır.