Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

MENU

Öğrenim Hareketliliği Genel Bilgiler

2007-2013 yılları arasında LLP Erasmus adı altında gerçekleştirilen öğrenci ve personel hareketliliği, 2014-2021 arasında, Avrupa Birliği'nin 2020 hedeflerini gerçekleştirecek şekilde Erasmus+ (Erasmus Plus) programı olarak devam edecektir. Erasmus+ programı, çok daha fazla öğrencinin hareketliliğe katılımını sağlamayı, 2020 tarihi itibariyle 20 milyon kişinin hareketlilikten faydalanmış olmasını hedeflemektedir.

Erasmus+programında;

 • Öğrenci hareketliliğinin ön koşulu iki ECHE (Erasmus Charter) sahibi üniversite arasında, ilgili bölümler için anlaşma yapılmış olmasıdır.
 • Bir öğrenci eğitim hayatının her bir kademesinde, süresi en fazla 12 ay olacak şekilde hareketlilikten faydalanabilir. (Lisans, Master ve Doktora kademeleri)
 • Bir eğitim kademesinde hareketlilikten 12 ay faydalanmış olan öğrenci, hibesiz dahi olsa Erasmus programından faydalanamaz.
 • Erasmus programına katılacak öğrenci üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmada belirlenmiş olan dil düzeyini sağlamak zorundadır.
 • Öğrencinin gideceği bölüm alacağı diploma alanı dışında olamaz.
 • Bir Erasmus dönemi en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir.
 • Her Erasmus öğrencisi yurtdışında eğitim alacağı dilde Avrupa Komisyonu'nun vereceği dil sınavından geçmek zorundadır. Öğrenci döndükten sonra da dil sınavına tabi tutulacaktır.
 • Öğrenci gitmeden önce karşı kurumda alacağı dersleri gösteren bir öğrenim anlaşması ile başarılı olduğu takdirde yurtdışında aldığı derslerin nasıl tanınacağını gösteren "tanınma belgesini" hazırlar.
 • Öğrenci yurtdışında geçireceği süreyi kapsayan, sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Bazı ülkeler için SGK geçerli olabilmektedir. (SGK'ya sorulması gerekir).

Online Dil Desteği:
Avrupa Komisyonu öğrencilere aşağıda belirtildiği şekilde online dil desteği sağlayacaktır:

 • Ulusal Ajanslar, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren kullanıma açılacak olan dil destek sistemi için, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek kurallara göre üniversitelere online lisanslar tahsis edecektir
 • Üniversite tarafından seçilen tüm öğrenciler yurtdışında kullanacakları dildeki yeterliliklerini değerlendirmek üzere online teste tabi tutulacaklardır
 • Bu testin sonucu öğrenciye ve üniversiteye bildirilecektir
 • Üniversite yetersiz öğrencileri belirleyecek ve mevcut online lisans sayısına bağlı olarak yetersiz öğrencilere lisansları dağıtacaktır
 • Erasmus döneminin sonunda öğrencilere tekrar bir online sınav verilecek ve sonuçlar hem öğrenciye, hem de üniversitelere bildirilecektir.

Uygulanacak hibeler, başvuru koşulları ve diğer bilgiler için ilgili sayfalara bakınız.

Galeri