Giden Öğrenci

MENU

Erasmus+ staj faaliyetinden yararlanmak isteyen ve gerekli koşulları yerine getirerek gitmeye hak kazanan öğrencilerin buldukları stajlar mutlaka kendi öğrenim alanında olmalıdır. Staj hareketliliğine katılmak için yapılması gerekenler:

 • Öğrenci, bulduğu staj yerine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Work Placement Form'u gideceği kuruma göndererek, işletmenin/kurumun bu formu doldurmasını istemelidir.
 • Kurumun doldurmuş olduğu Work Placement Formu'nu bölümünün onayına sunmalı ve bölümünden staj yerinin ve içeriğinin eğitim aldığı alana uygun olduğunu onaylayan bir belge almalıdır.
 • Belgeyi Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim etmelidir.
 • Stajı onaylanan öğrenci gideceği kuruma Learning Agreemnt for Traineeship belgesini göndermelidir. Learning Agreement for Traineeship iki kopya olarak hazırlanmalı ve ıslak imzalı olarak Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir.
 • Her staj öğrencisi staja gitmeden önce yurtdışında bulunacağı süreyi kapsayacak sağlık sigortası ve kaza ve sorumluluk sigortasını (liability insurance) yaptırmak zorundadır. İlgili sigorta poliçelerinin kopyalarını Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim edilmelidir. Aşağıda bu sigortayı yapan bir firma ve poliçe örneği örnek olarak verilmektedir:

   1. AON Student Insurance
   2. Policy Terms and Conditions
   3. Cover Overview
 • Yukarıda bir örnek olarak verilen firmanın yanısıra başka firmaların da, belki daha uygun koşullarda, bu sigortayı yapıyor olmaları mümkündür. Gideceğiniz ülke için bir araştırma yaparak, istenen kurallara uygun sağlık sigortanızı online olarak yaptırmanız mümkün olacaktır. Her ülke için değişmekle birlikte, günlük sigorta tutarları ortalama €1.40-€1.94 arasında değişmektedir. Ödemeyle birlikte yarım saat içinde poliçenizi email yoluyla alabilirsiniz.

Gerekli Belgeler:

Öğrenci gitmeden önce - başvuru aşamasında:

 • Öğrenci başvuru formu ve not çizelgesi
 • Yabancı dil düzeyini gösteren belge (İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan yeterlik sınavı esas alınacaktır.)
Öğrenci seçildikten sonra tamamlanacak belgeler:


Staj faaliyeti sırasında yapılacaklar:
Stajyerin çalışmalarını denetleyen kişiden stajyerin gelişimine ilişkin aylık rapor (emaille gönderilecek)

Öğrenci staj faaliyetini tamamlayıp dönüş yaptıktan sonra tamamlanacak belgeler: