Personel Hareketliliği

MENU

Genel Bilgiler ve Katılım Şartları

Personel hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde ders verme ve eğitim alma hareketliliği olmak üzere 2 alt faaliyete ayrılmaktadır.

1. Ders Verme Hareketliliği

Öğretim elemanı hareketliliği Erasmus programının bir diğer önemli bileşenidir. Erasmus Programı, akademik ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak, bilgi paylaşımını ve ortak projeler üretimini artırmak amacıyla öğretim elemanlarının en fazla 6 hafta başka bir üniversitede ders vermelerini destekler.

  • Erasmus Programı öğretim elemanı değişiminde genç akademisyenlere öncelik tanınmasını öngörür.
  • Bir Erasmus dönemi içinde bir öğretim elemanı yalnızca bir kez bu değişimden faydalanabilir.
  • Üniversitelere ayrılan hibe miktarları sınırlı olduğu için yapılan başvurular arasında daha önceden bu programdan yararlanmamış bölümlere öncelik tanınır.
  • Değişime katılmak isteyen her öğretim elemanı gitmek istediği ve öğretim elemanı anlaşmamız olan üniversiteyle ilişkiye girerek orada vermek istediği dersleri ve içeriklerini bir “öğretim programı” oluşturarak bildirir; karşı üniversitenin onaylaması ve üniversitemizin Erasmus bölüm/fakülte koordinatörleri kurulunun onaylaması durumunda programını gerçekleştirmeye hak kazanır.
  • Öğretim elemanlarımızın dilsel becerilerinin ders verebilecek düzeyde olması önemlidir. Değişime katılacak öğretim elemanlarının verecekleri dersleri, ilgili ülkeye gitmeden önce, oluşturulacak bir kurul önünde dersi verecekleri yabancı dilde sunmaları gerekmektedir.
  • Başvuru son tarihleri ve değerlendirme sonuçları Erasmus sayfası duyurular bölümünde ilan edilir.

2. Eğitim Alma Hareketliliği

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personelinin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

  • Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

  • Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik/idari personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

Personel Eğitimi Hareketliliğine Katılabilme Şartları

1. Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir),
4. İstanbul Okan Üniversitesinde en az bir akademik yıl çalışmış olmak.