Aerodinamik Deney Seti

MENU

Aerodinamik Deney Seti

Aerodinamik Deney Seti

1. Teknik Açıklama
Aerodinamik: gaz halindeki bütün sıkıştırılabilir akışkanların hareketlerini ve bu akışkanların içinden geçen cisimlere etki eden kuvveti yani direnci inceleyen bilim dalıdır. Aerodinamik deneylerinin bilgisi, ulaşım araçlarının (taşıtlar, gemiler, uçaklar) ve mimarlık (gökdelenler, kuleler ve köprüler) gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir.

HM 225 Aerodinamik Deney Seti, aksesuarlarıyla birlikte, etrafındaki akış alanından gelen tipik deneyler, modellerden gelen akış ve sürekli sıkıştırılamaz akış alanında ileri deneyler sunmaktadır.

Deney Seti, 40m / s'ye kadar akış hızları üretmek için kullanılabilen radyal bir fan içerir. Hız, bir frekans dönüştürücü kullanılarak kademesiz olarak ayarlanabilir. Akış doğrultucusu bir dengeleme tankı, ölçüm bölümünde tutarlı, düşük türbülanslı ve tekrarlanabilir bir akış sağlar. Dikkatle şekillendirilmiş bir meme, hava akışının büyük ölçüde homojen bir hız dağılımı sağlar. Aksesuar, hızlı açılan tutturucular kullanılarak takılır ve hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Ölçüm bölümü boyunca ölçüm noktaları, basınç ve hız ölçümlerinin alınmasını sağlar. Tüp manometreleri, basınçları açıkça göstermek için kullanılır. Açıklayıcı deneyler, sınır tabakası, sürükleme kuvvetleri veya akış çizgilerinin görselleştirilmesi gibi tipik konuları ele alır.

2. Öğrenme Hedefleri / Deneyler

I. Bernoulli denkleminin incelenmesi
 • Bernoulli prensibi ile ölçüm verilerinden dinamik basıncın belirlenmesi
 • akış hızının hesaplanması
 • basınç ve hız dağılımı gösterimi
II. Boru kıvrımında sabit akışın araştırılması
 • 28 basınç ölçüm noktasında statik basıncın belirlenmesi
 • Boru kıvrımındaki ayırma girdabı ve ikincil akış
III. Sınır tabakasının düz bir plaka üzerinde araştırılması
 • İki farklı yüzeyde çalışma sınır tabakası (kaba ve pürüzsüz)
 • Azalan veya artan basınç profili ile sınır tabakası etkileşimini incelemek için çıkarılabilir yan gövde
IV. Farklı cisimlerde sürükleme kuvvetlerinin belirlenmesi
 • Bir ışın ölçeği kullanarak doğrudan sürüklenme ölçümü
 • Direnç katsayılarını belirlem
V. Akım çizgileri görselleştirme
 • Çevresel akış altında vücut akış modellerini oluşturmak
 • Stall olayını temsil etmek