Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

MENU

Güç ve güvenlik tanımlarının farklılaştığı, siyaset yapma mekanizmalarının değiştiği günümüzde Avrupa Birliği önümüze kendine özgü bir uluslararası organizasyon olarak çıkmaktadır. Yönetişim için çok özel bir ulusüstü yapı olan Avrupa Birliği bu yapısı nedeniyle bir yandan da kendini yenilemek zorunda olan bir organizasyondur. AB kendini yeniden tanımlama ve yapılanma sürecinden geçerken, Türkiye- AB ilişkilerini de üye olma/olmama perspektifinden değil, Türkiye’nin bölgesel ve küresel alternatif bu oluşumda nasıl yer alacağına odaklanarak ele almak gerekmektedir. Türkiye’nin Avrasya, Ortadoğu ve Afrika bölgelerindeki rolü ve önemi de AB ilişkileriyle bağlantılıdır.

İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini bölgesel ve küresel değişimlerle ele alarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecini tüm siyasi, toplumsal ve ekonomik aktörleri dikkate alarak incelemek ve üniversitenin iç ve dış paydaşlarının AB süreci konusundaki farkındalığını artırmak vizyonuyla kurulmuştur.

Sosyal bilimler alanındaki tüm disiplinlerden araştırmacıları ve pratisyenleri bir araya getiren danışma kurulu ve küresel bağlamı göz önünde tutan yaklaşımıyla, İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Uygulama Merkezi, farklı disiplinler ve yöntemlerden gelmiş araştırmacıları bir araya getirerek bilgilerini, araştırmalarını, deneyimlerini kendi aralarında paylaşabilecekleri, ortak etkileşim halinde olabilecekleri ortamlar yaratılmasını da amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayfasını Görüntülemek için tıklayınız.