Staj Bilgileri

MENU

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü öğrencilerinin yaz stajı yapması zorunludur. Öğrenciler zorunlu stajlarını en erken Altıncı Yarı Yıl (3.Sınıf) sonundaki akademik tatilde yapabilirler. Zorunlu stajın süresi en az 4 haftadır (20 işgünü) ve 4 haftalık staj bir defada tamamlanır. Staj komisyonu tarafından onaylanmamış veya geçerli mazereti olmaksızın stajını eksik bırakan öğrencinin stajı geçersiz sayılır. Öğrenciler zorunlu stajlarını, bölüm staj yönergesinde belirtilen kriterlere uyan kuruluşlarda staj komisyonunun onayı doğrultusunda yapabilirler. Staj esnasında öğrenciler staj yönergesinde belirtilen şekilde yaptıkları staj ile ilgili staj defteri hazırlarlar. Staj defteri staj yapılan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir. Staj defteri staj komisyonuna güz dönemi başında teslim edilir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Staj Belgeleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Belgeleri