Bölüm Hakkında

MENU

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Havayolu taşımacılığında son 20 yılda yapılan düzenlemelerle sektöre hizmet veren işletme ve kuruluşların etkinliği ve pazar payı artmış ve 33 milyonluk bir istihdam ve 1.8 trilyon dolarlık bir ciroya ulaşılmıştır. Ekonomik göstergelere göre havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

Son yıllarda, sivil hava ulaşım faaliyetleri ülkemizde de hızla gelişmekte, diğer ulaşım sektörleri içindeki önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yolcu sayısı itibariyle dünyada, son on yılda, yıllık ortalama %5’e yakın artış yaşanırken, ülkemizde dünya ortalamalarının çok üzerinde, yıllık ’lere varan artış oranı olduğu belirtilmektedir. Türkiye, sivil havacılık sektörü sadece yolcu-yük taşımacılığında değil, havalimanı ve terminal işletmeciliği ile hava aracı bakım, üretim ve modernizasyon hizmetlerinde de bölgesel merkez konumuna yerleşmektedir.

2013 yılı verilerine göre, sadece THY’nın toplam yolcu sayısı 45 milyon civarındadır ve sadece bu kurumda yaklaşık 18,000 personel istihdam edilmektedir. Bir önceki yıla göre yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda yüzde 25,3, dış hatlarda yüzde 23,1 oranında gerçekleşmiştir. Devlet Hava Meydanları İşetmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de havayolu yolcu sayısının bu yıl sonu itibariyle 152 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2023 Yılında devlet ve özel havayolu şirketlerinin iç hatlardaki yolcu sayısının 400 milyona yaklaşacağı öngörüsüyle, bugün 42 olan hava alanı sayısının, çok yüksek kapasiteli yeni hava alanlarının yapılmasıyla 55’e çıkartılması, mevcut hava alanlarının da genişletilmesi planlanmaktadır.

Bu hızlı gelişmeler, sivil havacılık sektörünün hayati unsurları olan, hem temel havacılık hem de işletme/yönetim eğitimi almış personel ihtiyacını da artırmakta, sektörün gelişiminin önünü açacak gençlerin yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Havacılık sektöründeki devlet ve özel kuruluşların hava taşımacılığı, havayolu yönetimi, havaalanı yönetimi, harekât performans, havacılık emniyeti ve güvenliği, yer hizmetleri, yolcu hizmetleri, hava kargo gibi alanlarda çalışacak nitelikli personel ihtiyacı, ulusal ve uluslararası boyutlarda giderek artmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümü’nde eğitim-öğretim hedefimiz, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren hava alanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolları ile diğer havacılık işletmelerine yönelik olarak, yabancı dil bilen, ileri teknoloji bilgisine sahip, kendini sürekli yenileyebilen, bu alanlarda günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayı elemanlar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan Yüksekokulumuz bünyesinde kurulmuş olan Pilotaj Bölümü ile akademik ve teknolojik gelişmeler açısından işbirliği sağlanırken, Üniversitemizin Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın bir konumda olması, öğrencilerimizin bu iş kolunda her zaman pratik yapmasına, tesisleri görüp incelemesine, bilgi paylaşımında bulunmasına da imkan vermektedir.