İş Dünyası ile İlişkiler

MENU

Spor endüstrisinin özünü aktivite / performans oluşturmaktadır. Performans veya aktivitenin üretilebilmesi için birçok farklı hizmet ve mal üreten sektörün desteğini almak gerekmektedir. Buna ilave olarak, spor sektörü dışındaki birçok sektör de spor sektörünün üretmiş olduğu performans ürününü araç olarak kullanarak daha geniş tüketici kitleleri ile pazarlama iletişimi kurma fırsatı yakalamaktadır.

Spor endüstrisinin temel ürünü olan performans ve aktivitenin farklı sektörleri bir araya getirme özelliği, Spor Yöneticiliği Bölümü’nün dış dünya ile ilişkilerini belirlemede rehber bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimiz performansların sergilendiği ortamlara dâhil edilip bütünün bir parçası haline getirilerek bilgi ve görüşleri zenginleştirilirken, sektörün önde gelen deneyimli ve birikimli liderleri üniversitemize davet ederek onların görüş ve deneyimlerinden yararlanılması sağlanmaktadır. Günümüzün küreselleşen dünyasında büyük bir sektör haline gelen spor endüstrisinde yönetici ihtiyacı bu büyümeyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Bölümümüzün eğitim-öğretim programı dünyadaki spor endüstrisinin gelişimine paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerimiz güncel literatür bilgileri ve uygulamaları sayesinde dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı olarak gerekli donanıma ve bilgiye sahip olmaktadır. Programımızdaki birçok dersin içeriği, iş hayatındaki uygulamalara yöneliktir. Bunun doğal sonucu olarak da öğrencilerimiz, sadece teorik bilgiyle değil, uygulanabilir pratik donanımla da daha mezun olmadan iş bulma olanağını yakalamaktadırlar.