Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

MENU

Öğretim programımız, teorik ve pratik bilgileri bütünleştirecek şekilde hazırlanmıştır ve teknolojik gelişmelere ve güncel gereksinimlere paralel olarak yenilenmektedir Öğrencilerimizin 'İş Yaşamına Hazırlık' ve 'Staj' programları çerçevesinde, zorunlu ya da gönüllü staj yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı staj olanakları yanında, yarı zamanlı çalışma şansları da bulunmaktadır.