Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

İletişim, kişilerden kurumlara, yerelden ulusala ve uluslararası kuruluşlara kadar her tür organizasyonun, geçmişten günümüze önemi gittikçe artan bir ihtiyacı olmuştur. Kuruluşlar, topluma entegre bir mekanizmaya dönüşmeleriyle birlikte iletişime giderek daha fazla ihtiyaç duymuş; sadece hizmet verdikleri kitlelere değil, stratejik bir biçimde etkileşim içinde oldukları ve olabilecekleri her kişi, grup ve kuruma ulaşma gereği duymuşlardır. Bu noktada halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları, kuruluşların ilişkide bulundukları çevreleriyle stratejik iletişim kurmalarını sağlayan iletişim disiplinleri olarak siyasetten ticarete her alanda yön gösterici olmuşlardır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında uzmanlaşmaya sadece kuruluşları değil, kitleleri de güçlü kılması bakımından etkili uygulamalar olarak başvurulmaktadır. Günümüz dünyasında halkla ilişkiler ve reklam uygulamaları olmadan profesyonelleşmiş bir yönetim ve iletişimden söz etmek olanaksızdır.

Sosyoloji, psikoloji, işletme bilimleri, ekonomi, sanat öncelikli olmak üzere pek çok disiplinden beslenen halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında mesleki uzmanlaşma yelpazesi de çok geniştir. Bu alanlarda eğitim alanlar, yaratıcı kadrolar içinde yer alabildikleri gibi, yönetim, planlama organizasyon ya da prodüksiyona yönelik daha teknik alanlarda da çalışma imkanı bulabilmektedirler. Teknolojinin insan yaşamı üzerinde yarattığı devrimin iletişim ile gerçekleştirebiliyor olması, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarını daha da önemli kılmaktadır. İletişimin tesadüfi olmadığından hareketle, devrime yön verecek olanlar arasında halkla ilişkiler ve reklam alanında uzmanlaşanlar olduğunu söylemek doğru olur. Ülkemiz de bu bağlamda büyük bir hızla gelişim gösteren ülkeler arasında. Genç nüfusumuz iletişimi yaşamlarının temeline koymakta ve tecrübe ettiğimiz dönüşümün itici gücü olmaktalar.

İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün amacı, öğrencilerine öğretim hayatları süresinde halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında kariyer yapmalarına olanak sağlayacak nitelikleri kazandırmaktır. Halkla ilişkiler ve reklamcılığın disiplinlerarası doğasından hareketle bölümümüz öğrencilerine davranış bilimleri, işletme, iletişimin temelleri, temel düzeyde halkla ilişkiler ve reklam, medya, siyaset, hukuk dersleri verilmektedir. Öğrencilerimiz ilk iki yıl ortak dersler almakta, son iki yıl halkla ilişkiler ya da reklamcılık alanlarından birini seçerek uzmanlık alan dersleri alarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Böylelikle üniversite yaşamlarının ilk iki yılını mesleği bütünüyle tanımak ve iletişim alanındaki temel dersleri alarak geçirmektedirler. Düzenli olarak derslerimize konuk edilen sektör uzmanları öğrencilerimizle iş yaşamı ve kariyer olanakları ile ilgili fikir ve tecrübelerini paylaşmaktadırlar. Sektörel uzmanlarla kurdukları iletişim ve staj sorumlulukları öğrencilerimizi öğrenim hayatlarının başından itibaren iş hayatı konusunda bilinçli hale getirmekte ve teori-pratik kavramlarını bağdaştırmayı öğretmektedir.

Her zaman ihtiyaç duyulan ve hiçbir zaman canlılığını yitirmeyecek olan iletişim sektöründe ilerlemeyi arzulayan öğrencileri bölümümüzde görmekten mutluluk ve gurur duyacağız.