Vizyon / Misyon / Değerler

MENU

Vizyonumuz

Çağdaş dünyanın benimsediği hedefler doğrultusunda mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini vermeyi amaçlayan, bilimsel araştırmalara önem veren, bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilgileri akademik ortamlarda paylaşabilen, halkımızın öncelikle sağlığını korumayı, daha sonra da hastalıklarını en üst düzeyde tedavi etmeyi amaçlayan, gelecekte ise sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir tıp fakültesi olmaktır.

Misyonumuz

 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine sahip çıkan, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı olan, hastaları ile rahatlıkla iletişim kurabilen, tıbbi bilgiye kolay ulaşabilen ve bunları akılcı yollarla uygulayabilen hekimler yetiştiren,
 • Tıp mesleğinin değerlerini ve ilkelerini ön planda tutarak yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde kanıta dayalı tıp bilgilerinin ışığında ve toplum odaklı sağlık hizmetini sunabilen,
 • Hastalara verilen sağlık hizmetinde ekip lideri olarak görev alabilecek,
 • Sağlık alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplinden gelenlerle birleştirebilen ve bunları bütünleştirerek ilgili kurumlarla ve kişilerle paylaşabilen,
 • Sağlık hizmetini sunarken bu konudaki tıbbi bilgileri, sorunları ve çözüm önerilerini toplumun farklı kesimlerine etkili iletişim öğelerine uyarak iletebilen hekimler yetiştirmeyi amaçlayan,
 • Hasta haklarını ön planda tutmayı hedefleyen,
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminde yaptığı bilimsel çalışmalar ile adını duyurabilen bir tıp fakültesi olmaktır.

Değerlerimiz

 • Toplumsal sorumluluk
 • Bilimsel yeterlilik
 • İnsan, hasta ve hekim haklarına saygı
 • Etik değerlere bağlılık
 • Sürekli gelişim ve
 • Dil, din, cinsiyet ve ırk ayrımı yapmadan hizmet sunmaktır.