Dekan Mesajı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013 yılında kurulmuş, ve 2014 yılında ilk öğrencilerini Tuzla Kampüsümüzde Türkiye’nin ilk Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde kabul etmiştir. 2020 yılında ise ilk mezunlarını vermiştir. İngilizce ve Türkçe eğitim programlarımız mevcuttur. Eğitim programı temel ve klinik bilimlerin entegre edildiği klinik staj öncesi dönem, klinik stajlar ve intörnlük olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır.

Birinci faz ilk üç dönemi içerir. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Kompleksi’ndeki modern amfilerde ve laboratuvarlarda Temel Bilimler alanında eğitim almaktadırlar.

Kendi alanlarında deneyimli öğretim üyelerimiz bu eğitimde hücreden organlara kadar uzanan bir programda insan vücudunun tümünü Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji derslerinin entegre olarak verildiği bir sistem içinde öğrencilerimize öğreteceklerdir. Bunun yanı sıra tıp fakültesi öğrencilerimiz modern Simülasyon Merkezimizde maketlerin üzerinde klinik beceri eğitimleri alarak hastaneye gitmeden önce deneyim kazanacaklardır.

İkinci faz 4. ve 5. dönemi içerir. Öğrencilerimiz 250 yataklı modern Tuzla Hastanemizde hasta ile bire bir temas edip , klinik bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Üçüncü faz 6. dönem yada intörnlük dönemidir. Doktor adayları hastanede ve birinci basamakta klinik eğitmenlerin gözetiminde hekimlik yaparak bu yıla kadar edinmiş oldukları bilgi ve becerileri kullanacaklar, hasta ile iletişimi ve sağlık sorunlarının çözümlerini sağlayacakladır. 12 aylık dönemi tamamlayan öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yetenekli ve yeterli mezunları olarak ülkemizdeki hekim ordusuna katılacaklardır.

Güçlü bir akademik kadroya ve altyapıya sahip olan fakültemizin amacı; tıp mesleğine gönül veren öğrencileri, bilginin ve akademik düşüncenin önemini kavramış, merak eden, öğrenmeye açık, öğrendiğini uygulayabilen ve aktarabilen, etik değerlere sahip, öncü, insancıl, takım çalışmasında bulunabilen, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya duyarlı birer sağlık profesyoneli ve evrensel hekim olarak yetiştirebilmektir.