Başkanın Mesajı

MENU
Başkanın Mesajı

Değerli Üyelerimiz, Öncelikle sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyor ve buraya gelirken gösterdiğiniz çok önemli akademik başarı için sizleri yürekten kutluyoruz. Bu azim ve çalışma isteğinizin tıp eğitiminiz boyunca devam etmesi için elimizden geleni yaparak, her zaman sizlerin yanında olacağımızı ve size destek olacağımızı bilmenizi isteriz. Topluluğumuzun amacı; Sistematik düşünebilen, kendini sürekli yenileyip geliştiren, araştırıcı ve sorgulayıcı, ekip çalışması yapabilen Türkiye'nin ve dünyanın sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta sağlık hizmet sunumunu ve yönetimini yapabilecek yeterlilikte bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğin etik kurallarını bilen, gözeten ve uygulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgilere açık, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan hekim yetiştirmekte fakültemize destek olmaktır.

Saygı ve Sevgilerimle,
Abdul Hasib SAMADİ - O’SIG Kurucu Başkanı

CV Görüntüleme