Fakülte Hakkında

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2014 - 2015 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak; güçlü, dinamik, deneyimli ve kendi alanlarında ulusal ve uluslararası platformda vizyon sahibi akademik kadrosuyla eğitim yaşamına başlamıştır.

2017 - 2018 akademik yılından itibaren, Fakültemizde “İngilizce Diş Hekimliği Lisans Programı” da yürütülmektedir. Diş hekimliği eğitim süresi, kaydolunan programa bağlı olarak zorunlu / isteğe bağlı olan İngilizce hazırlık sınıfı hariç beş yıldır. Eğitim programımızın ilk iki yılında yer alan temel tıp bilimleri ve diş hekimliği dersleri ile pratik uygulamaları; Üniversitemizin Tuzla Kampüsündeki Sağlık Bilimleri Eğitim Kompleksi’nde, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarında ve dersliklerde gerçekleştirilmektedir.

Klinik öncesi eğitimimiz, öğrencilerimizin çağdaş bir preklinik eğitimi almasına olanak sağlayacak şekilde hazırlanan Manipülasyon, Alçı ve Akrilik ve Simülasyon (Fantom) Laboratuvarlarımızda yürütülmektedir. Laboratuvarlarımızdaki eğitmen masasında bulunan teknolojik kamera ve ses düzeni sayesinde, öğrencilerimiz öğretim üyelerinin öğretilerini ve pratik uygulamalarını kişisel LCD monitörlerinden eş zamanlı olarak izleyebilmektedir.

Fakültemiz; diş hekimliği preklinik eğitiminde bir ilke daha imza atmış ve Simülasyon Laboratuvarımızda; ilgili yasal mevzuata uygun olarak radyasyondan korunmak amacıyla zırhlanmış bir odaya, eğitim amaçlı bir röntgen cihazı ile modern bir fantom (maket hasta) yerleştirmiş ve radyovizyografi (RVG) sistemini kurmuştur. Bu sayede, öğrencilerimiz kişisel fantom ünitelerinde klinikte hasta tedavi uygulamalarına hazırlanırken; radyografi almayı ve özellikle endodontik tedavilerde sıklıkla kullanacakları bu dijital radyografi sistemini klinik öncesi aşamada uygulamayı da öğrenmekte ve olası hatalarını radyografileri kişisel monitörlerinde izleyerek düzeltebilmektedirler.

Kuruluşumuzdan bu yana hizmet vermekte olan Diş Hekimliği Fakültesi Mecidiyeköy Eğitim ve Uygulama Hastanemize ek olarak; 2017-2018 akademik yılından itibaren Tuzla’daki Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanemiz de hizmete sunulmuştur.

Öğrencilerimiz 3. Sınıftan itibaren teorik derslerini ve hasta başı klinik eğitimlerini, Tuzla Kampüsümüze 20 dakika ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’ne 5 dakikalık mesafede bulunan “Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde sürdürmektedir.

Tuzla’daki Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemiz, öğrencilerimize çağdaş bir diş hekimliği eğitimi ve hasta hizmeti sunmak üzere; üstün teknolojik donanıma sahip amfileri, kütüphane ve seminer salonlarını, araştırma laboratuvarını, genel anestezi ameliyathanelerini, son teknoloji dental ünit, cihazlar ve malzemeler ile donatılmış öğrenci ve öğretim üyesi kliniklerini veileri teknoloji radyolojik görüntüleme cihazlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Ülkemizde ilk kez Fakültemiz Mecidiyeköy Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde kullanılan ‘teknolojik su dezenfeksiyon sistemi’, Tuzla’daki Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizde de bulunmakta ve enfeksiyon kontrolünde öğrencilerimizin, hastalarımızın, akademik ve idari kadromuzun güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır.

Fakültemiz eğitim-öğretim programı; Diş Hekimliği Dekanları Konseyi (DDK)’nın Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu tarafından hazırlanan ve Yükseköğretim Kurumları (YÖK) tarafından onaylanarak, ülkemizdeki tüm diş hekimliği fakültelerinde yürürlüğe konan “Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (DUÇEP - 2016)” doğrultusunda yürütülmektedir.

DDK tarafından görevlendirildiğimiz 2015 yılından beri, farklı üniversiteler ve farklı anabilim dallarından dokuz öğretim üyesinden oluşan ve başkanlığını yaptığım Eğitim ve Araştırma Alt Kurulu, “Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nı hazırlamak ve revize etmek için çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir ve DUÇEP - 2021 güncellemesi de tamamlanmak üzeredir.

Bu çalışmalara paralel olarak, çağdaş ve dinamik eğitim gereksinimleri doğrultusunda Fakültemiz Eğitim Komisyonu tarafından Eğitim-Öğretim Programımız da sürekli güncellenmekte ve Fakültemizin Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) hazırlanmaktadır.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, ağız ve diş sağlığı konusunda teorik ve pratik açıdan en güncel bilgi ve becerilerle donatılmış şekilde, öğrenmeyi ve bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, bağımsız çalışabilen yetkin diş hekimleri olarak meslek yaşamlarına başlayacaklardır.

Fakültemizde beş yıllık diş hekimliği eğitim programını başarıyla tamamlayarak, yüksek lisans derecesiyle “Diş Hekimliği” diplomasını alan ve “Diş Hekimi” (DDS) unvanı ile mezun olan öğrencilerimizi, çok geniş bir meslek yaşamı ve kariyer olanakları beklemektedir. Özel muayenehanelerinde hizmet verebilirler; kamu kurumlarında ya da özel diş hekimliği kuruluşlarında çalışabilirler; doktora programlarının sınavlarında başarılı olarak, istedikleri diş hekimliği alanında doktora eğitimi alabilirler; Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavında (DUS) başarılı olarak uzmanlık eğitimi alabilirler; diş hekimliğinde doktora (PhD) diploması veya uzmanlık (MSc) belgesi sonrasında gerekli kriterleri yerine getirerek akademik kariyerlerine devam edebilirler.

2018 yılından itibaren, Fakültemizin “Ortodonti” ve “Endodonti” Doktora Programları Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Önümüzdeki yıl için de, yeni doktora programlarının açılması hedeflenmektedir.

Güçlü ve dinamik akademik kadrosuyla, Fakültemiz çağdaş diş hekimliği eğitimine iddialı ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Öğrencilerimize başarılar dileriz.