Fakülte Yönetim Kurulu

MENU
Prof. Dr. Deniz Gökçe MERAL Dekan
Prof. Dr. Işıl KÜÇÜKAY Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Işın ULUKAPI Profesör Temsilcisi
Prof. Dr. Enver Sedat KÜÇÜKAY Profesör Temsilcisi
Doç. Dr. Bahadır KAN Doçent Temsilcisi
Doç. Dr. Serkan SARIDAĞ Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe AYKOL ŞAHİN Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi