Hukuk Bülteni - Mart 2022

MENU
O​kan Hukuk Bültenine Davet

Yazar: Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu

Okan Hukuk Bülteni (OHB) ile hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin bilimsel açıdan tüm boyutlarıyla devamı için tıklayınız.

​Serap Keskin Kiziroğlu’na Üç Soru

Yazar: Ar. Gör. Merve Selin Şohoğlu

Eğitim ve öğretimle ilgili, hem devlet hem vakıf üniversitesi olarak bünyesinde hukuk fakültesine devamı için tıklayınız.

Güncel Hukuki Karar ve Gelişmeler

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 86 madYargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/757 K. 2021/488 numaralı kararında belirsiz süreli iş sözleşmesinin süreli devamı için tıklayınız.

Laiklik İlkesine Tarihsel Bir Bakış

Yazar: Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu

Devlet-kilise ilişkisinde, bireysel inanç özgürlüğüyle dinsel örgütlenmelerin toplu düzenlenmesi devamı için tıklayınız.

Uluslararası Hukuk Açısından Ukrayna-Rusya Savaşına İlişkin Notlar

Yazan: Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt

Bilinir ki insanlık tarihi savaşlarla doludur, bir başka ifade ile savaşların kökeni devamı için tıklayınız.

Türkiye'de Grev Hakkı

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Merve Arbak

Grev hakkı, Anayasa ile güvence altına alınan temel sosyal haklardan bir tanesidir devamı için tıklayınız.

Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Anayasal Açıdan Değerlendirilmesi

Yazan: Ar. Gör. Battal Niyazi Şahin

Anayasa’nın 67. maddesi seçimlerin ve halkoylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli devamı için tıklayınız.

Hukuksuzluk Ablukası Altında 20. Feminist Gece Yürüyüşü

Yazar: Ar. Gör. Sibel Demet Çakım, Ar. Gör. Tuana Öztunçel

8 Mart 2022 tarihinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede sembolik devamı için tıklayınız.

Kadının Tanımladığı Kadın Kimliği

Çeviren: Ar. Gör. Tuana Öztunçel

Lezbiyen aktivistler, lezbiyen konuşmacıların Kongre'den dışlanmasını protesto devamı için tıklayınız.

Kira Bedelinin Belirlenmesi

Yazar: Ar. Gör. Ayça Ebru Celep

Kira bedelinin belirlenmesi ülkemizde daha önceki yıllarda tartışma konusu devamı için tıklayınız.

Etik Tartışma Boyutunda Taşıyıcı Annelik

Yazar: Eda Demirci, Gökçe Türkmeni

Taşıyıcı annelik, gerek devletlerin iç hukuklarında gerekse uluslararası hukuk çerçevesinde devamı için tıklayınız.

Etkinlikler

Hukukta Kariyer Toplantıları etkinliğimizin ikinci dönem ilk söyleşisi Fakültemizin ve Kariyer Merkezi devamı için tıklayınız.

Duyurular

“TFF Hukuk Kurulları ve Reform Gerekliliği" konulu Hukukta Akademik Söyleşiler etkinliğimiz devamı için tıklayınız.

Hukuk Bülteni - Mart 2022