O​kan Hukuk Bültenine Davet

MENU

O​kan Hukuk Bültenine Davet

Okan Hukuk Bülteni (OHB) ile hukuk doktrin, uygulama ve öğreniminin bilimsel açıdan tüm boyutlarıyla ele alındığı yeni bir çevrimiçi forum oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu forumun, akademik araştırmalar yoluyla hukuk disiplinine yeni bilgiler ve farklı bakış açıları kazandıracağına inanıyoruz.

Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, yargıçlar, savcılar, avukatlar ve hukuk öğrencilerini, değerli çalışmalarıyla Bültenimize katkı vermeye davet ediyoruz. OHB, teori ve uygulamaya yönelik hukukun her alandaki çalışmalara açıktır. Bu çalışmalar; kısa makale, tercüme, karar ya da kitap incelemesi ile hukuk konulu röportaj gibi farklı biçimlerde olabilir. Bültende yer alacak yazıların hukuk disiplini bakımından yeni tartışmalar üreteceğine, güncel sorunlara ilişkin farklı bakış açıları sunacağına ve ulusal ve uluslararası hukukta yaşanan önemli güncel gelişmelerin hukukçular ve hukuk öğrencileri tarafından düzenli biçimde izlenmesini kolaylaştıracağını umuyoruz

OHB sayesinde ayrıca Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen her türlü bilimsel etkinliklerin (panel, sempozyum, söyleşi vb.) önce duyurusunu, sonra da kısa özetini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

OHB’nin ülkemiz hukukuna yararlı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı