Yurt Kayıt Belgeleri

MENU

Yurtlarımıza, üniversitemize kayıtlı her öğrenci başvuru yapabilmektedir. Bunun için gerekli belgeler;

  • İstanbul Okan Üniversitesi Mali işlerinden alınan ödeme bildirim formu,
  • Adli sicil kaydı,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (2 Ad.)
  • 2 Adet vesikalık fotoğraf,
  • Yurtta kalmasında sakınca olmadığını gösteren Sağlık Raporu,
  • Hepatit A-B-C ve Anti HAVIgm, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-Hbc testlerini sonuçlarını veya varsa Hepatit Aşı Karnesi fotokopisinin yurtlar müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.