Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanları

MENU

Prof. Dr. Mehmet Emre Aysu

 • Mimari tasarım
 • Kentsel tasarım
 • Kentsel koruma yenileme

Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

 • Mimari akustik
 • Ekolojik mimarlık
 • Sürdürülebilir tasarım
 • Temel tasarım

Prof. Dr. Behiye Işık Aksulu

 • Mimari tasarım
 • Koruma yenileme
 • Mimari restorasyon
 • Tarihi kent merkezleri
 • Anıt ve geleneksel konutlar

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berna Aydöner

 • Yapı mühendisliği
 • Betonarme yapılar
 • Soğuk şekillendirilmiş ince cidarlı çelik yapılar
 • Çelik yapılar
 • Statik
 • Güçlendirilmiş yapıların performans analizleri
 • Doğrusal olmayan itme analizleri
 • Zaman tanım alanında analizler
 • Yapı-zemin etkileşimi
 • Yapı ve zeminin doğrusal olmayan davranışları ve deprem performansına etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Baharak Tabibi

 • Orta Doğu’da modern mimarlık
 • Mimarlık tarihi
 • Mimari tasarım
 • Toplumsal alan ve mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özbil

 • Mimari tasarım
 • Renovasyon

Dr. Öğr. Üyesi Kerem Ercoşkun

 • Bütünleşik Proje Temini
 • Bina Bilgi Yönetimi (BIM)
 • Enerji Etkin Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Yardımlı

 • Yapı Strüktürleri
 • Malzeme
 • Sürdürülebilirlik

Dr. Öğr. Üyesi Esra Akbalık

 • Mekan üretimi – üretim ilişkileri
 • Mimarlık kuramı
 • Çağdaş mimarlık uygulamaları ve söylemleri

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Başer Kalyoncuoğlu

 • Kent ekolojisi
 • Kentsel peyzaj
 • Bitkisel tasarım
 • Kentsel tasarım
 • Kültürel peyzajlar
 • Mimari mekan ve peyzaj
 • Kentsel tarım

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arın

 • Peyzaj mimarlığı tarihi (tarihi bahçeler ve açık alanlar)
 • Kentsel peyzaj
 • Sürdürülebilir peyzaj tasarımı

Öğr. Gör. Melody Safarkhani

 • Mimari tasarım; teori ve uygulama
 • Mimari Tasarımda biçim gramerlerinin yorumlanması ve sunumu
 • Yapılı çevrede sürdürülebilirlik; yeşil mimari
 • Mimarlık ve Peyzaj mimarlığın arayüzü

Öğr. Gör. Sanam Aeinfar

 • Yapı bilimleri
 • Dinamik ve esnek mimari tasarımı
 • Akıllı ve Ekolojik kentlerle sürdürülebilir binalar ve kentsel tasarım

Arş. Gör. İrem Yergün

 • Rölöve ve restorasyon
 • Cumhuriyet dönemi mimarlığı
 • Mimari tasarım

Arş. Gör. Merve Türk

 • Rölöve ve restorasyon
 • Kırsal mimarlık
 • Mimari tasarım

Arş. Gör. Nazlı Döngez

 • Konut üretimi
 • Proje ve yapım yönetimi
 • Yapı üretimi ve piyasa ilişkisi