Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanları

MENU

Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

 • Mimari akustik
 • Ekolojik mimarlık
 • Sürdürülebilir tasarım
 • Temel tasarım

Prof. Dr. Işık Aksulu

 • Mimari Tasarım
 • Koruma yenileme
 • Mimari Restorasyon
 • Tarihi Kent Merkezleri
 • Anıt ve geleneksel konutlar

Prof. Dr. Emre Aysu

 • Mimari tasarım
 • Kentsel tasarım
 • Kentsel koruma yenileme
 • Kent planlama

Dr. Öğr. Üyesi Esra Akbalık

 • Mekan Üretimi - Üretim İlişkileri
 • Mimarlık Kuramı
 • Çağdaş Mimarlık Uygulamaları ve Söylemleri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özer

 • Mekansal sistemlerin analizi
 • Yürünebilirlik
 • Kentsel tasarım
 • Network analizleri
 • GIS teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Berna Aydöner

 • Yapı Mühendisliği,
 • Betonarme Yapılar,
 • Soğuk Şekillendirilmiş İnce Cidarlı Çelik Yapılar,
 • Çelik Yapılar,
 • Statik,
 • Güçlendirilmiş Yapıların Performans Analizleri,
 • Doğrusal Olmayan İtme Analizleri,
 • Zaman Tanım Alanında Analizler,
 • Yapı-Zemin Etkileşimi,
 • Yapı ve Zeminin Doğrusal Olmayan Davranışları ve Deprem Performansına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Fındıkgil

 • İstanbul'da Alman Mimari Etkinliği
 • İstanbul Sıraevleri
 • İstanbul Ahşap Yapıları
 • İstanbul Meydanları
 • Kentsel yenileme alanlarında Tarihi İzleri sürmek
 • İstanbul Genel (Kent Tarihi-Mimarlık Tarihi- Sanat Tarihi)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Başer Kalyoncuoğlu

 • Kent ekolojisi
 • Kentsel peyzaj
 • Bitkisel tasarım
 • Kentsel tarım
 • Kültürel peyzajlar
 • Mimari mekan ve peyzaj
 • Kentsel tasarım

Öğr. Gör. Özgün Arın

 • Peyzaj Mimarlığı Tarihi (Tarihi Bahçeler ve Açık Alanlar)
 • Kentsel Peyzaj
 • Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı

Öğr. Gör. Aytek Alkaya

 • Kalitatif ve Algısal Analiz Yöntemleri
 • Sokak Tasarımı ve Yürüme
 • Kentsel Alanda Deneyim

Araş. Gör. Nursev Irmak Demirbaş

 • Deneysel mimarlık
 • Mimari temsil
 • Mimari tasarım

Araş. Gör. Furkan Eruçar

 • Yangın korunumu
 • Pasif yangın güvenlik önlemleri
 • Risk yönetimi
 • Enerji korunumu

Araş. Gör. Makbule Aydınsoy

 • Çevresel Psikoloji
 • Kentsel Açık Mekanlar
 • İnsan-Mekan Etkileşimi
 • Kamusal Yaşam