Bölüm Hakkında

MENU

Eğitim programının içeriğini özel ve genel mekânlarda temel tasarım ilkelerinin kavranması ve özgün tasarımcı kimliğinin kazanılmasını sağlamak amacı ile saptanmış konular oluşturur. Düşünsel ve yaratıcı kimliğin gelişmesi için hazırlanan programlarla vizyon sahibi, özgün, yaratıcı ve global platformda rekabet edebilecek donanıma sahip içmimarlar yetiştirilmesi için gerekli ortam sağlanır.

Eğitim; değişik disiplinlerle ilişkiler kurularak kuramsal ve uygulamalı programlar; endüstri bağlantılı projeler ve seminerlerle sürdürülür.

Merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır.