Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

İç Mimarlık disiplini, kullanıcıların fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarını; teknolojik gelişmeler paralelinde çağdaş, özgün, işlevsel ve estetik çözümler üreterek yapı, iç mekân, mobilya ve aksesuar ölçeklerinde tasarlanmasını kapsar. Bu doğrultuda yetişen tasarımcı adayları, insan ve mekan - mobilya ilişkisini teknik (konstrüksiyon, malzeme, vb.) ve estetik (biçim, renk, tekstil, vb.) boyutlarıyla ele alırlar.

Eğitim programının amacı, öğrencilerini, yaşadıkları coğrafyanın kültürel zenginliğinin altyapısını oluşturduğu, ulusal ve uluslararası platformda yarışabilecek tasarımcılar olarak yetiştirmektir. Bu hedef, içeriğini özel ve genel mekânların tasarım ilkelerinin öncelikli olarak ele alındığı ve dalında öncü profesyonel isimlerin dâhil oldukları proje, seminer ve çalıştaylarla desteklenen bir program içeriği ile gerçekleştirilmektedir.