Bölüm Hakkında

MENU

Bölümümüz sosyolojinin tüm temel ve alt alanlarında zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan çok yönlü bir lisans programı sunmakta ve her ders o alanda uzmanlaşmış öğretim üyesi tarafından verilmektedir.

Amacımız, öğrencilerimizi toplumsal yaşamı ve toplumları eleştirel ve sistematik bir şekilde inceleyebilmek için gerekli donanıma sahip olarak yetiştirmek, mezunlarının iş ve çalışma olanaklarını genişletebilmek ve bu süreçte topluma gömülü, toplum için anlamlı bir sosyal bilimin Türkiye içinde ekolleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesince bölümümüz dünyayla bütünleşmek, kamusal ve özel alanların öncelikli ihtiyaçlarına yanıt vermek doğrultusunda disiplinler arası çalışmayı desteklemektedir. Bu doğrultuda Bölümümüz eğitim-öğretim yılı içersinde düzenlediği panel, konferans ve söyleşi gibi etkinliklere çeşitli uzman ve akademisyenleri davet etmekte, yeni araştırma ve tartışmaların çeşitli platformlarda takip edilmesini desteklemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bu hedefler çerçevesinde; TÜBİTAK, YÖK ve TÜBA’nın ve evrensel bilimin kabul ve teşvik ettiği etik kurallara; araştırmaları, eğitimi ve yayınları kapsamında uymayı taahhüt eder.

Bölümümüz Sosyal bilim üretim potansiyelini geliştirmeye ve üretim performansını yükseltmeye yönelik olarak:

  • Sosyolojide seçilmiş alanlarda öğrencilerini, yoğun bir eğitimle biçimlendirir,
  • Araştırma projelerinde görev almalarını teşvik eder, yaratır ve öğretir, projeler gerçekleştirir,
  • Sadece kendi bölüm öğrencilerinin değil, Üniversitenin tüm alanlarının çeşitli konu ve düzeylerde sosyal bilimlerle tanışmasını ve barışmasını sağlar,
  • Akademinin içinde kalmayı isteyenler için yurt içi ve dışı akademik faaliyetlerle bağlantılandırır, buralarda roller almalarını sağlar, tavsiye eder ve çeşitli destekleri verir,
  • Akademi dışında olmayı hedefleyenler için, Türkiye’nin her tarafında çalışabilecek ve Türkiye’yi tanıyan, bilimsel bilgiyi önceleyen bir anlayışla gelişmelerini sağlar,
  • Çeşitli ulusal ve uluslararası staj programları ve uygulamalı çalışmaları öncelikle benimser ve destekler,
  • Çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda staj çalışmaları ve toplantılar düzenler, öğrencilerinin işe girmede seçilme başarılarını artırmaya çalışır;
  • Her bir öğrencisinin Bologna süreci kapsamında lisans programlarının gerekliliklerine uymasını sağlar ve bunun için en az bir yabancı dili iyi düzeyde, bir yabancı dili ise giriş düzeyinde bilerek mezun olmalarına olanak verir.
  • Bütün Üniversitenin, sosyolojinin gerek günlük hayat içindeki geliştirme faaliyetlerinden gerekse Türkiye’nin ve bilimin çeşitli alanlarıyla ilgili faaliyetlerinden haberdar olmaları ve yararlanmaları için çabalar, aynı çabayı ve birleşik çalışmayı talep eder, uyarır, özendirir ve gerçekleştirir.