Duyurular

Kayıt dondurma başvuruları hakkında

14 Nisan 2020

Değerli Öğrencilerimiz,

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 gün ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı” yazısı uyarınca, ders ve tez aşamasında olan öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde kayıt dondurma başvuruları alınmaktadır.

  • Yüksek lisans ve doktora programlarında ders aşamasında öğrenim gören öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde kayıt dondurma işlemi için bir dilekçe yazarak e-posta ile (dilekçe yazılıp imzalanıp scan edilebilir veya fotoğrafı çekilebilir) ve orijinalini de kargo ile ilgili enstitü sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir.
  • Tez aşamasında olan öğrencilerin kayıt dondurma işlemleri için ise tez danışmanlarının yazılı olumlu görüşleri alınmak kaydıyla(danışman hocalar ilgili enstitü sekreterliğine mail atabilirler), bir dilekçe yazarak e-posta ile (dilekçe yazılıp imzalanıp scan edilebilir veya fotoğrafı çekilebilir) ve orijinalini de kargo ileilgili enstitü sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir.
  • Kayıt dondurma işlemleri ile ilgili olarak gelen tüm başvurular işleme alınmaktadır.
  • Ayrıca tezler ve projeler ile ilgili olarak süreç nedeniyle gerçekleştirilme imkânı bulunamayan işlemler (savunma vb.) için son tarih olarak 31.08.2020 uygulanacaktır.