Nükleer Tıp Teknikleri

MENU

Programın amacı; Nükleer tıp alanında tanı ve tedavi için radyofarmasötik maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI gibi teknolojik cihazlarda görüntüleme ve görüntülerin işlenmesi işlemlerini yapabilen, radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanıma sahip, bilgiyi sentezleyebilen, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, sağlık çalışanlarıyla ve hastayla iletişim becerilerini kullanabilen nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlarımız, Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuvarları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane/Klinik Uygulaması: Var
Hastane/Klinik Stajı: Var
Puan Türü: YGS-2
Eğitim Dili: Türkçe