Topluluk Enerjisi Enerji Dönüşümünde Toplumun Rolü

MENU
Topluluk Enerjisi Enerji Dönüşümünde Toplumun Rolü

Topluluk Enerjisi Enerji Dönüşümünde Toplumun Rolü
(4 Aralık 2018)

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen, BirGün gazetesi köşe yazarı ve Greeanpeace Akdeniz’in geçmiş yöneticisi Özgür Gürbüz’ün konuşmacı olarak katıldığı bu etkinlikte enerji dönüşümünde toplumun rolü ve günümüz çevre sorunlarının çözümünde alternatif enerji kaynaklarının rolü ele alındı. Bu doğrultuda arz yönetiminden talep yönetimine geçilmesi, fosil ve nükleer yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş, üretimin büyük şirketler yerine yerel yönetimlere, kooperatiflere ve topluluklara bırakılması daha temiz, verimli ve şeffaf bir enerji yönetimi, enerjide demokratikleşme konuları tartışıldı.

Galeri