Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Toplumun Mc Donald’laştırılması”

MENU
Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Toplumun Mc Donald’laştırılması”

Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları:
“Toplumun Mc Donald’laştırılması”
(19 Şubat 2019)

Üniversitemiz Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu tarafından haftalık düzenlenen toplumsal tartışmalar kapsamında George Ritzer’in “Toplumun Mc Donald’laştırılması” başlıklı kitabından yola çıkarak dünyanın "akılcılığın demir kafesi" içine hapsedilmesi ve bu durumun toplumsal, ekonomik, kültürel boyutlarıyla modern topluma etkileri tartışmaya açıldı. Bir modern toplum eleştirisi niteliğindeki bu kitabın günümüz toplumsal yapısı ve gündelik yaşam üzerinde düşündürdükleri ele alınırken, bir fast food markası üzerinden, müşteriden kasiyer davranışlarına kadar her bir hareketin toplumun diğer alanlarına yansımaları tartışıldı.