Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”

MENU
Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”

Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları:
“Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet”
(5 Mart 2019)

Üniversitemiz Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu tarafından haftalık düzenlenen toplumsal tartışmalar kapsamında öğrencilerin eğitime nasıl baktığı, modern eğitim sistemi ve eleştirileri, toplumsal cinsiyet ve okul ilişkisi konuları tartışmaya açıldı. Bu toplantıda ayrıca Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve eğitim kapsamında hâlihazırda yürütülen çalışmalar ve yürütülmesi gereken yeni çalışmalar ele alındı. Bunun yanı sıra farklı cinsiyet kimliklerinden öğrenci ve öğretmenlerin eğitim sistemindeki güncel durumu ve eşitsizliklerin giderilmesi için eğitim sisteminde yapılması gereken reformlar üzerinden bir tartışma yürütüldü.